Terapia pedagogiczna

 

 

Agnieszka Frankiewicz                 

wtorek  godz. 8.00 -14.00

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Nauczyciel terapii pedagogicznej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Ośrodka i wspólnie z nim ustala szczegółowy zakres swoich zadań.

A)  Do obowiązków nauczyciela terapii pedagogicznej należy:

1. Diagnostyka dzieci mających trudności w nauce.

2. Tworzenie zespołów reedukacyjnych w oparciu o: testy pedagogiczne, wyniki badań psychologicznych, rozmowy z nauczycielami, własne obserwacje.

3. Ułatwianie dziecku opanowania techniki czytania i pisania poprzez: ćwiczenia rozwijające ogólne sprawności ruchowe i sprawności manualne, ćwiczenie percepcji wzrokowej o orientacji przestrzennej, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, ćwiczenia techniki pisania i czytania, doskonalenie umiejętności ortograficznych.

4. Wyrównywanie braków z zakresu języka polskiego.

5. Zapobieganie powstawania zaburzeń emocjonalnych i w zachowaniu.

6. Rozbudzania zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki.

7. Oddziaływanie wychowawcze o charakterze terapii pedagogicznej:

a) uwalnianie ucznia od napięć związanych z niepowodzeniami szkolnymi poprzez wzmocnienia pozytywne, w tym zachęty i pochwały,

b) aktywacja ucznia poprzez stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesów w zakresie czytania i pisania, nauki szkolnej.

8. Pedagogizacja rodziców w dążeniu do zmiany niekorzystnych postaw wobec własnych dzieci.

9. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawcami i nauczycielami.

10. Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

11. Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.

12. Wykonywanie innych poleceń służbowych dyrektora Ośrodka.

13. Systematyczny udział w spotkaniach zespołu wychowawczego.