,

W ramach Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 8 w Radości działa Szkoła Podstawowa nr 349.

W dziale "Edukacja" umieszczone są informacje związane z działalnością szkolną ośrodka, m.in plany lekcji, program nauczania, godziny pracy specjalistów czy informacje dla rodziców.

O naszej szkole i ośrodku

MOS nr 8 to placówka edukacyjna prowadzona przez Biuro Edukacji m.st.Warszawy – założona 1 września 2008 roku. W skład Ośrodka wchodzi Szkoła Podstawowa nr 349 (klasy IV-VI) oraz internat dla chłopców i dziewcząt. Ośrodek zlokalizowany jest w Radości,  na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8 został utworzony z myślą o dzieciach ze szkoły podstawowej, które ze względu na zaburzenia rozwojowe, zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym oraz trudności w uczeniu się są zagrożone niedostosowaniem społecznym.

Obserwując naszych wychowanków stwierdzamy:
- dużą impulsywność reakcji
- duże trudności w przestrzeganiu zasad i norm społecznych
- częste konflikty z rówieśnikami i kadrą Ośrodka
- łamanie reguł grupowych
- odmowę wykonywania większości zadań, głównie w szkole, które uważane są za trudne
- zaburzone zachowanie
- nadpobudliwość psychoruchową, ADHD
- nerwowość
- niską samoocenę- brak umiejętności koncentracji uwagi
- ubogi zasób słownictwa
- nieumiejętność czytania i pisania (estetyka i poprawność ortograficzna)
Wszystkie dzieci przebywające w Ośrodku posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Większość naszych podopiecznych, ze względu na zaburzenia zachowania objętych jest stałą opieką psychiatryczną.

Nieprawidłowości, które obserwujemy wynikają między innymi z  ich sytuacji rodzinnej, bezradności wychowawczej opiekunów, nie uczęszczaniu do szkoły, braku wsparcia i pomocy ze strony byłych szkół.
Nasza praca socjoterapeutyczna jest skierowana nie tylko do dzieci ale również do ich opiekunów.
Dajemy wsparcie dla Rodziców i Opiekunów, pomoc w rozwiązywaniu problemów. Uczymy  umiejętności wychowawczych i wspomagamy w różnych sytuacjach życiowych.

Jesteśmy Ośrodkiem, którego celem nadrzędnym jest dobro dziecka. Szczególnie nastawieni jesteśmy na eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie młodych ludzi do życia społecznego zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi, między innymi wspomagając i umożliwiając ukończenie szkoły podstawowej.

Na czym polega nasza praca!
Ośrodek organizuje i zapewnia wychowankom udział w zajęciach psychopedagogicznych, terapii edukacyjnej i zajęciach wyrównawczych.
W tygodniowy plan lekcji oprócz tradycyjnych przedmiotów, włączone są dwie godziny zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych przez wychowawców. W ich trakcie za pomocą metod pracy z grupą  dokonuje się wstępnej diagnozy podopiecznych, organizuje zajęcia, mające pokazać sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, uczy asertywności, uczy podstawowych zasad funkcjonowania w społeczeństwie.
Szczególny nacisk, w pracy z dziećmi, kładziemy na zajęcia popołudniowe rozwijające  zainteresowania i umiejętności oraz wyobraźnię i ambicję naszych wychowanków.

Nasza oferta, to:
Zajęcia muzyczne, Nauka gry na gitarze
Zajęcia filmowe; oglądanie nowości kinowych, filmów o tematyce obyczajowej,
Liga piłki nożnej; udział wychowanków w rozgrywkach piłki nożnej między Ośrodkami,
Gotowanie; czyli zajęcia, na których młodzież uczy się gotować smaczne, tanie potrawy, naucza się zasad współpracy w grupie przez wspólne przygotowywanie posiłków,
Gry planszowe; rozwijanie umiejętności gier towarzyskich,
Tenis stołowy, zajęcia sportowe,
Zajęcia komputerowe; uświadamianie, że komputer to nie tylko gry i zabawy,
Zajęcia plastyczne; rozwijanie umiejętności artystycznych,
Wyplatanie z papieru
Basen
Aerobic
Zajęcia taneczne
Biblioterapia
Praca z książką
Zajęcia promujące zdrowy styl życia
Siłownia

Mając na uwadze wszechstronny rozwój zainteresowań wychowanków staramy się modyfikować programy  do bieżących potrzeb i otwierać się na autorskie pomysły.
Jednym z głównych założeń pracy naszego ośrodka jest wychowanie przez sport.
Ośrodek, od samego początku,  bierze udział w różnych imprezach sportowych proponowanych przez inne ośrodki oraz m. st. Warszawę . Są to:
- Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka
- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego dla MOS-ów, MOW-ów i placówek opiekuńczo- wychowawczych  m.st. Warszawy
- Liga Tenisa Stołowego dla MOS-ów, MOW-ów i placówek opiekuńczo- wychowawczych  m.st. Warszawy
- Turniej Piłki Nożnej organizowany na Legii, współorganizator m. st. Warszawa
- Zorganizowany przez MOS nr 8 Jesienny  Turniej Sportowy.
- Udział w Turnieju Siłowym Młodzieżowych Osrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Osrodków Wychowawczych i Domów Dziecka.

Dzieci, uczestniczą również w innych imprezach:
1. Sprzątanie swiata na terenie Osrodka
2. Udział w konkursie plastycznym „Anioły”
3. Udział w konkursie „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”   
4.  „Orangowe Grillowanie” – spotkanie na wspólnym grillowaniu, zabawach, konkursach u Sióstr Felicjanek Marysin Wawerski
5. Udział w Igrzyskach Podwórkowych zorganizowany przez Akademicki Związek Sportowy Srodowisko
6. Występ dzieci na 1 listopada  
7. Koncert muzyki klasycznej „Cicha noc”
8. „Muzeum na wynos”
9. Zwiedzanie Stadionu Legii
10. Mikołajki u Sióstr
11. Konkurs czytelniczy
12. Spotkanie świąteczne z Mikołajem EXPO
13. Wycieczka do Papieru – warsztaty „Czerpania papieru”  
14. Spotkanie Wigilijne– występ dzieci Jasełka  
15. Występ dzieci w Radiu Zet z programu Kalejdoskop – prawa dziecka
16. Kino „Gwiezdne wojny”  

W Ośrodku pracuje młody, pełen entuzjazmu zespół wychowawców z przygotowaniem resocjalizacyjnym, a także pedagog, psycholog, terapeuta pedagogiczny i logopeda.
Ośrodek wyposażony jest w:
salę multimedialną,
gabinet z nowoczesnym sprzętem do terapii EEG Biofeedback
pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice multimedialne,
salę socjoterapeutyczną,
pracownię plastyczną,
pracownię komputerową,
siłownię,
bibliotekę,
pokój zabaw
oraz inne pomieszczenia służące dzieciom.

W Ośrodku zorganizowane jest miejsce dla 48 podopiecznych (8 dziewczynek i 40 chłopców). Obecnie funkcjonują trzy oddziały klasowe: klasa IV, klasa V, klasa VI.

 

       

 

Zobacz też:

Plan lekcji Dla rodziców Nasz program Dokumenty